Tento dokument je překladem článku «About the translations / hints for translators».

Původní verze dokumentu se vyskytuje pouze na webových stránkách W3C http://www.w3.org/Style/translating

Tento překlad není oficiální dokument W3C.

Veškerá autorská práva W3C.

Tento dokument může obsahovat překladatelské chyby a překlepy.

Podle: Peter Vrzak

Místní: http://picscrunch.com/manual/translating

Web Style Sheets
O překladech /
rady pro překladatele

(tato stránka využívá CSS kaskádové styly)

O překladech

Umístění stránek

Rady pro překladatele

Rady ohledně stylu

Mark-up rady

Rady ohledně kódování

Hebrejština & Arabština

Přiznání překladů

Jazyková jednání

Validita

O překladech

Překlady stylů a CSS stránek, stejně jako většinu ostatních překladů na stránkách W3C jsou tvořeny dobrovolníky. Některé překlady jsou vysoké kvality, některé jsou horší. Jsou pravděpodobně zastaralé vzhledem k originálním stránkám v Angličtině.

Pokud hledáte překlady technických termínů, nejlepším místem je databáze překladů. Překlady jiných stránek, jako je tato, které se čas od času mohou změnit, jsou zpravidla spojeny přímo s originálními anglickými stránkami a neukazují se v databázi.

Pokud na jakékoli stránce najdete chybu, prosím, dejte nám vědět.

Velké díky překladatelům!

Rady pro překladatele

Chcete-li nám pomoci překladem jedné, či více stránek, napište nám e-mail na archivované mailové seznamy překladatelů <w3c-translators@w3.org>.

Nemusíte být profesionální překladatel, nicméně obecně preferujeme překlady do vašeho mateřského jazyka pro lepší výslednou kvalitu. Strojové překlady jsou příliš nízké kvality, proto nám prosím žádné neposílejte.

Umístění překladů

Většina překladů není hostována stránkami W3C. Pokud máte webové stránky, kde byste mohli umístit vaše překlady, jednoduše na ně budeme odkazovat. Pokud byste však rádi, také můžeme překlady umístit na stránky W3C.

Preferujeme stálé odkazy, takže pokud by se umístění překladů mělo měnit, nebo dokonce úplně zmizet, bude lepší nám poslat dokument abychom jej mohli umístit na stránky W3C

Používání Stylů

Pro čtenáře je lepší, když jak originál tak jeho překlad vypadají graficky stejně. To znamená, že překlady obecně využívají stejný stylový vzhled, jako originál. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:

  1. Odkazujte na originální styly na stránkách w3.org.
  2. Zkopírujte relevantní styly na váš web.

Pokud odkazujete na styly na stránkách W3C, je potřeba změnit relativní odkazy jako

<link rel=stylesheet title="Gold + navbar"
  href="threepart-f.css"...

na odkazy absolutní takto

<link rel=stylesheet title="Gold + navbar"
  href="http://www.w3.org/Style/threepart-f.css"...

Některá z pravidel ve stylech jsou jazykově závislá. Především slova “Local links” která vidíte nahoře v pravém sloupci pochází právě ze souboru stylů. Takže pokud vytváříte lokální kopii souboru stylů, vložte prosím příslušný překlad těchto slov do souboru threepart.css.

Stylové pravidlo, které musíte změnit vypadá takto

div.map:lang(en):before {content: "Local links"}

kde je třeba “en” nahradit jazykovým kódem (více v další sekci) vaší řeči a text je nutno přeložit.

Pokud odkazujete na styly na W3C stránkách, prosím dejte mi vědět, jaký je překlad těchto slov do vašeho jazyka, abych jej mohl přidat do hlavního stylového souboru.

Ve vzácných případech jsou i jiná pravidla, které je třeba změnit pro určité jazyky.

Jazykový mark-up

Všechen text na stránkách by normálně měl být označen jakyzem, ve kterém je napsán. Pro stránky využívající W3C soubor stylů je to ještě důležitější, protože některá pravidla stylů jsou jazykově závislá.

Jako minimum by stránky měly mít řádek jako je tento, hned po “doctype”

<html lang="xy">

kde by “xy” mělo být nahrazeno dvoupísmenným jazykovým kódem vaší řeči. Pokud neexistuje příslušný dvoupísmenný, prosím využijte trojpísmenný kód .

Přeložený text by obecně měl mít stejný mark-up (tagy) jako originál, ačkoli může být nezbytné tento mark-up měnit uvnitř vět, protože slovosled je odlišný pro ruzné jazyky.

Kódování znaků

Následující platí pokud plánujete přeloženou stránku umístit na váš vlastní web (jak je zvykem většiny překladatelů).

Text se nemusí zobrazovat správně, pokud kódování znaků v dokumentu není řádně vyznačeno. Kódování znaků je mapování bytů na písmena a pokud prohlížeč nezná správné kódování, některá písmena se nemusí zobrazit nebo budou nahrazena jinými. Ačkoli uživatelé mohou říci svému prohlížeči, aby použil vhodné kódování, je samozřejmě lepší, pokud prohlížeč obdrží správné kódování ihned. A dokument není validní (viz níže) bez výběru vhodného kódování.

Běžnými kódováními znaků jsou ASCII, ISO-8859-1, UTF-8 a Windows-1252, ale je jich mnohem víc. Když píšete dokument, obvykle se použije buď místní kódování vašeho počítače, nebo UTF-8.

Existují dva způsoby, jak dát prohlížeči informaci o tom, jaké kódování použít. Nejlepším způsobem je, když to webový server řekne prohlížeči přímo ve chvíli, kdy si prohlížeč žádá dokument. Pokud je váš server správně nastaven, vše sám obstará, a vy tak nemusíte nic měnit či přidávat u nových dokumentů které nahráváte.

Můžete zkontrolovat, zda-li váš server posílá správné kódování znaků validací jakéhokoli dokumentu na vašem serveru pomocí W3C mark-up validátoru. To vám řekne, pokud informace o kókování chybí, nebo jsou špatné.

Pokud váš server posílá chybné kódování a vy jej nemůžete nastavit, alternativou je deklarovat kódování v samotném dokumentu. To uděláte přidáním řádku jako je tento do hlavičky (HEAD části) dokumentu:

<meta http-equiv="Content-type"
  content="text/html;charset=utf-8">

kde “utf-8” nahradíte kódováním dokumentu (pokud to není utf-8).

Pro více informací ohledné kódování znaků navštivte Character encodings na W3C's internacionalizačních stránkách.

Překládání do Hebrejštiny či Arabštiny

Většina překladů má stejný mark-up jako originály, pouze s odlišným obsahem, ale i zde jsou vzácné vyjímky. Pokud překládáte anglický text do “bidi” (bi-directional) jazyků, jako je Hebrejština a Arabština, další mark-up je potřeba pro vyznačení toho, který text je čten zprava doleva a který zleva doprava.

Článek Co potřebujete vědět o "bidi" algoritmu a jeho mark-upu kde Richard Ishida vysvětluje, jak to funguje. W3C návody (stále ve vývoji) formují sekci  7 pro Nejlepší cvičení pro psaní HTML: zvládnutí zprava-doleva Scriptů.

Autorská práva a přiznání

W3C copyright license dovoluje každému vytvořit překlad, ale jsou tu jisté podmínky. Stručně, můžete tvořit překlad tak dlouho, dokud jasně v překladu ukazujete, kde je originál, a dokud umožňujete W3C republikovat tyto překlady. Viz zejména sekce 5.7 IPR FAQ.

Odkaz na originál by měl využívat plnou URL, zahrnujíc .html na konci. (tzn, ne http://www.w3.org/foo, ale http://www.w3.org/foo.html.) Vysvětlení naleznete pod Jazykovými jednáními níže.

W3C Speciální pravidla se vztahují k W3C logu. Jediné, co je třeba si pamatovat je používat originální URL v SRC atributu, jako je:

<a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C"
  src="http://www.w3.org/Icons/w3c_home"></a>

Jazyková jednání

Ve většině případů, W3C server vždy vrací anglický dokument a pouze nabízí přeložený dokument, pokud o to uživatel sám požádá kliknutím na příslušný odkaz. Ale v některých případech (některé tutoriály), jsou věci naopak: server vrací dokument v jazyce uživatele a vrací původní anglický dokument pouze, pokud o něj uživatel požádá kliknutím na příslušný odkaz.

Tento proces automatického vracení jazyka, jejž uživatel preferuje, je nazván jazykovým jednáním a to je vlastnostní HTTP. Způsob, jakým to funguje (alespoň na tomto webu) je, že navíc k URL adresám všech jednotlivých dokumentů, existuje URL, která reprezentuje všechny překlady. Tato URL v našem případe je tvořena vynecháním .html přípony: pokud máme anglický dokoment http://www.w3.org/foo.html, pak obecná URL bude http://www.w3.org/foo.

Pokud uživatel klikne na odkaz s obecnou URL, server vyhledá preferovaný jazyk uživatele (který prošel v HTTP požadavku) a porovná jej se seznamem dostupných URLs. Pak vrací příslušný dokument.

Mnoho prohlížečů umožnuje uživateli to nastavit jeho jazykové preference (dokonce můžete mít více než jednu), ale výchozí je jazyk samotného prohlížeče.

Konkrétně to znamená, že pokud vytváříte odkaz přímo na Anglickou verzi documentu, měli byste zahrnout .html koncovku.

Jak bylo řečeno výše, ve většině případů W3C server zobrazuje anglické dokumenty i pokud URL nemá koncovku .html, ale v některých případech jazykových jednání je tato URL povolena a vrací přeložený dokument.

Použití HTML

Překlady, stejně jako všechny webové dokumenty, musí být validní: musí používat HTML a CSS respektující specifikace. W3C validátory mohou zkontrolovat dokument: W3C mark-up validator pro HTML část a CSS validator pro CSS část.

Ačkoli se nevalidní dokumenty mohou zobrazovat správně ve většině prohlížečů, vvalidní dokumenty mají mnohem vyšší šansi na správné zobrazení i v budoucíchj prohlížečích.

Pro více informací o překladech navštivte W3C Překlady.

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, CSS contact
Last updated $Date: 2009/11/09 18:24:12 $ GMT

Copyright  © 1997-2009 W3C (MIT, ERCIM, Keio)